Nosaltres

Treballem en equip per oferir solucions amb compromís, ho­nes­tedat i qualitat:

– T’escoltem per entendre el teu negoci
– Definim, valorem i planifiquem l’element de comunicació que necessites
– Executem la proposta i, si cal, coordinem d’altres proveïdors i col·laboradors implicats directament en el projecte
– T’ajudem en tot o en una part del procés d’edició
– Ho fem en qualsevol suport o producte

 

Sectors amb els que treballem

Per a empreses
Naming, identitat corporativa, disseny i manteniment web, material pro­mo­cio­nal i publicitari, catàlegs, manuals, tarifes, revistes, pac­ka­ging, sen­yalísti­ca, marxandatge…

Editem tot el que l’empresa necessita comunicar, cercant el disseny gràfic adient al seu posicionament, generant continguts, pensant en el millor suport per reflectir la marca i per crear preferència en els propis clients.
Som capaços de buscar i executar idees que siguin valorades pel mercat final i que aportin valor als nostres clients.

Per a escoles
Agendes escolars, revistes-butlletins, memòries, dossiers, web del centre, contes…

Editem els elements necessaris per a una bona comunicació del centre amb les famílies i/o estudiants i així oferir la millor imatge per transmetre’n els valors.
Proposem una agenda escolar pròpia i a mida per a cada centre.

Per a Institucions
Identitat corporativa, pàgina web, material divers de comunicació d’actes i presentacions (cartells, programes, invitacions…), re­vis­ta-­bu­t­lle­tins, llibres, contes…

Editem totes les comunicacions que la institució pública (ajuntaments, consells comarcals, Generalitat) consideri imprescindibles per informar dels diferents serveis que ofereix o pot oferir a les persones de la comunitat a la qual representa.
Tenim el projecte “Finançament 0 del programa de Festa Major” en què el des­en­vo­lupem integralment i hi ges­tio­nem també la publicitat dels comerços i empreses.

Per a Entitats
Identitat corporativa, pàgina web, material divers de comunicació d’actes i presentacions (cartells, programes, invitacions…), re­vis­ta-bu­t­lle­tins, llibres…

Editem per a tot tipus d’entitats (associacions, partits polítics, segells editorials…) els elements de co­mu­ni­cació interna i externa que necessiten.
Captació de patrocinadors, publicitat, gestió de col·laboradors amb l’optimització dels recursos de promoció i comunicació.

A La Impremta d’Argentona tenim un segell editorial propi, La Comarcal Edicions, amb més de dos-cents títols editats dels del 1996.

Hem editat llibres per a ajuntaments, associacions, centres d’estudi, fun­da­cions, particulars…, sobre història, arqueologia, poesia, biografies, sobretot d’interès local.
Cal destacar el projecte original de contes infantils en què donem a conèixer el patrimoni local.

 


C/ Doctor Samsó 39 · 08310 Argentona · Tel. 93 756 07 20 · [email protected]